Hozd ki magadból a zsenit!

Regisztrálj és indulj el!

A tudomány
legyen veled!

0 nap 0 óra 0 perc 0 m.perc

Részvételi feltételek

A MOL Nyrt. (Szervező) által a www.junior.freshhh.net oldalon szervezett játékban magyarországi, vagy országhatáron kívüli középiskolás, érettségivel még nem rendelkező (évfolyamtól függetlenül) regisztrált személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt.

A részvétel további feltétele, hogy a Játékos két másik Játékossal (csapattárssal) együtt regisztráljon és vegyen részt a Játékban. A csapattársaknak nem kell egy és ugyanazon iskola tanulóinak lenni, vegyes csapatok is alkothatók.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Nem vehetnek részt a játékban a következő személyek:

A Játék a Honlapon közzétett időszakban tart. Az online forduló lezárásakor a Szervező kiértékeli a Játékosok eredményeit, és a „VERSENYRŐL – SZABÁLYOK” menüpont alatt leírt folyamat szerint határozza meg a döntőbe jutott csapatokat.

A Játékosok a döntőben több feladattípusban mérik össze tudásukat, és eredménytől függően tárgyjutalomban részesülnek. A tárgyjutalomra jogosultsághoz az értékeléskor a Játékosnak és csapattársainak az alábbiaknak kell minimálisan megfelelnie:

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok egyszeri postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik. A nyeremények esetleges garanciális jogainak érvényesítését a Szervezők végzik.

A nyereményt a nyertesek az élő döntő helyszínén személyesen vehetik át, vagy a Szervező postázza a nyerteseknek 60 napon belül. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és ezért a jutalom 60 napon belüli időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, a nyereményre való jogosultság megszűnik. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Játékosok által megadott postázási címek és telefonszámok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postázás ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá a Szervezőt nem terheli felelősség a kiszállítást végző cég hibájából meghiúsult átvételért.