Hozd ki magadból a zsenit!

Regisztrálj és indulj el!

A tudomány
legyen veled!

0 nap 0 óra 0 perc 0 m.perc

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A MOL Nyrt. által működtetett www.junior.freshhh.net szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk

A MOL Nyrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a MOL sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információk esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságáért. Egyben fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A MOL Nyrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.junior.freshhh.net weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A MOL nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A MOL nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A www.junior.freshhh.net weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a MOL Nyrt-nek, elfogadja, hogy a MOL Nyrt-nek korlátlan és ellenérték nélküli felhasználói joga nyílik valamennyi átadott információra vonatkozóan. A MOL Nyrt. a leírtak szerint kapott információt a választása szerinti bármilyen módon jogosult felhasználni. A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy az oldal használatával nyújtott információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A www.junior.freshhh.net weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a MOL Nyrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A Junior Freshhh élő döntőjén készült képek, videók kizárólagos tulajdonosa a MOL Nyrt. Ezen videófilmeken és képeken szereplők tudomásul veszik, és beleegyeznek abba, hogy a MOL nyomtatott és online kommunikációjában korlátozások nélkül felhasználhatja azokat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MOL Nyrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A MOL Nyrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.